Pomiar lepkości dynamicznej i kinematycznej.

Ciecze niutonowskie (np. woda). Lepkość takich płynów nie zależy od szybkości ścinania, czyli prędkości obrotowej wrzeciona. Lepkość zależy od temperatur, zmiana o 1°C może oznaczać zmianę lepkości do 10%. Ciecze nieniutonowskie, niezmienne w czasie. Lepkość takich płynów, w odróżnieniu od […]