Lepkościomierze rotacyjne Premium

premium

Lepkościomierze wg Brookfielda. Najbardziej zaawansowane wiskozymetry rotacyjne typu Brookfield. Cyfrowy wyświetlacz. Pomiar lepkości dynamicznej, kinematycznej i temperatury. Lepkościomierz z programowaniem 10 metod. 2600 prędkości w zakresie 0.01…250 obr/min. Wiskozymetr z portem USB oraz Bluetooth. Sterowanie lepkościomierzem z komputera w programie Supervisc. Model matematyczny.

 • Wbudowany, podświetlany ekran LCD wyświetla:
  • Wybraną prędkość obrotową [obroty/min]
  • Wybrane wrzeciono pomiarowe [SP]
  • Wskazanie mierzonej lepkości [mPa•s](cP) lub [cSt]
  • Procent zakresu pełnej skali [%]
  • Temperaturę próbki (mierzona sondą Pt100) [°C] lub [°F]
  • Szybkość ścinania (z wrzecionami współosiowymi) SR [s-1]
  • Naprężenie ścinające (z wrzecionami współosiowymi) SS [N/m2]
  • Gęstość [g/cm³]
  • Stan programu krokowego
  • Wyliczenia modelu matematycznego
  • Charakterystyka analizy i zobrazowania (krzywa płynięcia)
 • Odczyt lepkości: dynamicznej (cP lub mPa•s) lub kinematycznej (cSt).
 • Wbudowane oprogramowanie sterujące:
  • Pomiar czasu do osiągnięcia zadanego momentu obrotowego
  • Ustawianie czasu, po jakim pomiar ma się zatrzymać
  • Pamięć 10 metod pracy.
  • Ustawienia użytkownika
  • Programowanie metod
  • Porównanie z Modelem Matematycznym
 • Urządzenie przeprowadza „AUTO-TEST” z akustycznym i wizualnym alarmem w przypadku stwierdzenia odchyłek i nieprawidłowości pracy.
 • Automatyczny dobór zakresu pomiarowego „AUTO-RANGE”.
 • Pomiar temperatury sondą Pt100.
 • Możliwość kalibracji lepkości i temperatury przez użytkownika.
 • 2600 zaprogramowanych prędkości obrotowych w zakresie od 0.01 do 250 obrotów/min.
 • Stopniowe spowalnianie obrotów po pomiarze, zapobiegające nagłym wstrząsom wrzeciona.
 • Alarm dźwiękowy gdy pomiar odbywa się poniżej 15% zakresu skali pomiarowej.
 • Obsługa w języku polskim.
 • USB Wbudowany port USB do podłączenia do komputera PC.
 • Bluetooth Wbudowany port Bluetooth do bezprzewodowego podłączenia do komputera PC.
 • Oprogramowanie na PC:
  • DataLogger DataLogger, gratis w dostawie! Program do przenoszenia danych pomiarowych z pamięci lepkościomierza do Excela.
  • Supervisc Opcja: zaawansowane oprogramowanie SUPERVISC do kontroli i sterowania pracą z poziomu komputera PC.